Regulier Overleg

Fietsersbond, afdeling Arnhem, heeft (minimaal) 2x per jaar overleg met de gemeente Arnhem om het gemeentelijke fietsbeleid te ondersteunen waar mogelijk en te bekritiseren waar nodig.

Het eerstvolgende overleg zal plaatsvinden op vrijdagochtend, 8 november 2019.