Dossiers

Het is weliswaar al weer een aardig tijdje geleden, maar op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen.

Hier de 10 hoofdpunten van de Fietsersbond die wij toen bij de deelnemende politieke partijen onder de aandacht hebben gebracht.

 1. Zet fietsers en voetgangers op 1
 2. Lagere snelheid, minder fietsers als slachtoffer
 3. Zorg voor regionale doorfietsroutes
 4. Fietsparkeren voor iedereen en overal
 5. Stimuleer de fiets
 6. Fietsen zonder hinder
 7. Fietsen als medicijn
 8. Weg met ‘fossiele’ tweewielers
 9. Fietsen voor iedereen
 10. Investeer in de fiets

ARNHEM, een prettige, veilige, gezonde en comfortabele stad voor iedereen door:

 • Meer aandacht voor fietsvriendelijk ontwerp en uitvoering van fietsinfrastructuur. Ontwerp primair vanuit het fietsgebruik in plaats van vanuit de auto en/of OV. Zowel bij reconstructies als bij geheel nieuwe plannen. De fietser verdient hier een inhaalslag. En niet vergeten: het comfort en de veiligheid voor de fietser zit vaak in de ‘kleine dingen’.
 • Rood asfalt op alle fietspaden die intensief gebruikt worden, ook in het centrumgebied! Waarom mag iedereen op asfalt rijden en de fietser niet?
 • Op elke kruising een voor de fiets doorlopende verharding zonder hobbels en verhardingsovergangen.
 • Bij het afstellen van de verkeersregelinstallaties (VRI’s : verkeerslichten) meer aandacht voor de fietser en voetganger. Een comfortabele, veilige en efficiënte oversteek van fietsers en voetgangers is niet de sluitpost, maar het uitgangspunt bij de verkeerslichtenregeling.
 • Fietser te gast in de binnenstad, m.u.v. de hoofdwinkelstraat (Rijnstraat-Ketelstraat-Roggestraat), in combinatie met het markeren van fietsparkeerplaatsen in de overige winkelstraten van de binnenstad.
 • Fietsbergingen voor (het groeiende aantal) bewoners van de binnenstad, ook als mogelijke herbestemming van vrijkomende winkel/kantoorpanden.
 • Terugdringen van de enorme stroom autoverkeer op de centrumring, gecombineerd met adequate handhaving van de maximum snelheid, zodat de centrumring veel minder een barrière vormt voor het kruisende fietsverkeer.
 • Geen uitstoot van fossiele brandstof op het fietspad. Zorg voor regelgeving dat dit mogelijk maakt, zodat we weer in gezonde(re) lucht kunnen fietsen.
 • Betere herkenning en inpassing van de snelfietsroutes binnen de gemeentegrens, waarbij voorrang voor de fietser uitgangspunt is.
 • Een extra, liefst iconische, fietsbrug over de Rijn. In verschillende Arnhemse beleidsplannen komt dit voorstel regelmatig aan de orde. Recent gemaakte, concrete plannen liggen hiervoor klaar.
  Schrijf een prijsvraag uit om Arnhem op de kaart te zetten met een iconische fietsbrug!

Fietsen is gewoon fijn !