Welkom

De Fietsersbond afdeling Arnhem houdt zich bezig met diverse fietsgerelateerde onderwerpen in en rondom de stad Arnhem. Allerlei fietsknelpunten staan regelmatig op de agenda van het Regulier Overleg.

Bereikbaarheid, fietsvriendelijkheid en het signaleren van gevaarlijke situaties staan bij ons voorop.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de fiets als verkeersmodaliteit minstens gelijkwaardig wordt gezien en behandeld ten opzichte van de andere verkeersmodaliteiten, zoals het autoverkeer en het openbaar vervoer.

En zeker, er gaat veel de goede kant op, maar nog lang niet alles, ofwel:
de Fietsersbond heeft een duidelijke reden van bestaan.