Kennismaking met wethouder

Kundic

We kijken terug op een prettig en ontspannen kennismakingsgesprek dat we 30 januari j.l., op haar uitnodiging, hadden met onze wethouder “Duurzame Mobiliteit” Nermina Kundic.
In dit gesprek hebben wij ons vertrouwen uitgesproken in de voorgenomen aanpak van de mobiliteit in Arnhem, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan het fietsverkeer. De implicaties van de toename hiervan worden door het college onderkend en hebben de aandacht van de wethouder.

We hebben de wethouder toegezegd dat zij, zowel in de visievorming als in de praktische uitvoering, van ons een constructieve bijdrage mag verwachten.
Als Fietsersbond zetten we onze (ervarings)deskundigheid hierbij graag in.

In de praktijk zal ons contact met de gemeente Arnhem voornamelijk via haar ambtenaren lopen. Wanneer daar aanleiding toe is dan is een vervolgafspraak snel gemaakt heeft mw. Kundic ons toegezegd.

Jan Kelderman en Geert Hoekstra

Categorieën