Verslag Regulier Overleg met Gemeente Arnhem (SO Mobiliteit & SB Buitenruimte)
 d.d. 18 november 2022

Figuur-3-Overleg-in-gezamenlijkheid-om-tot-afgewogen-oordelen-en-normen-te-komen.png

 

 

 1. Stand van zaken Steenstraat

De nieuwe drempels (en ook de meeste putdeksels?) in de Steenstraat zijn afgekeurd (te weinig remmende werking) en moeten opnieuw aangelegd worden.

Hoewel het verkeersbeeld chaotisch blijft (o.a. de bevoorrading) is de eindelijk aangebrachte belijning van de fietsstrook een enorme verbetering! 
Ook de nieuwe belijning op het ‘Velperpoortplein’ tussen de Steenstraat en de Van Muijlwijkstraat vinden we een duidelijke verbetering.
Toepassing van puntige hoekelementen op de straathoeken en boomspiegels/groenstroken zijn onhandig en onveilig. 
De voor fietsers zeer irritante molgoten (hemelwaterafvoergoten met scherp opstaande randen) en ongelijk liggende putdeksels zijn een blijvende ergernis

 1. Overhangend groen
  Overhangend groen krijgt onvoldoende aandacht in het reguliere onderhoud om een profiel van vrije ruimte van voldoende omvang te garanderen, de gemeente adviseert om dit te melden op fixi. Wij twijfelen aan het nut hiervan aan.

 

 1. Nieuwe en lopende projecten

Aan de hand van tekeningen ontvangen wij een toelichting op een groot aantal nieuwe en lopende projecten:

 1. Zeegsingel – Uitgangspunt: fietsers in de voorrang (RijnWaalpad)
 2. Merwedestraat – Doorgaande fietsroute van Hugo de Grootstraat naar Amerstraat v.v. uitgevoerd als fietsstraat met haakse aansluitingen op de Vosdijk en de Eemslaan.
 3. Laan van Presikhaaf-Ruitenberglaan – Fietsroute naar HAN en Larenstein in de voorrang. Info-avond op 29/11/2022 in het T-huis.
 4. Renaissance Velperweg – Veelbelovend project. Wel mogelijk financieringstekort i.v.m de inflatie. Info- avond op 30/11/2022 in Bronbeek-restaurant.
 5. Drielsedijk-Huissensedijk – Het stukje RijnWaalpad dat daarover gaat, wordt vergroend.
 6. Hollandweg – Fietspaden in asfalt i.p.v. elementverharding en waar mogelijk breder. Er zijn i.v.m. het groen verschillende uitvoeringsvarianten. In de oversteek bij de Batavierenweg wordt de middenberm breder, dus veiliger voor de fiets. Bij de fietsoversteken zouden we graag minder steile inritblokken zien.
 7. RijnWaalpad tussen Mooieweg en Huissensedijk – Uitvoering in rood asfalt. Er komt een voetpad door het groen aan de westzijde, ook komt er de kenmerkende speciaal ontworpen DFR-verlichting (DFR: DoorFietsRoute).
 8. DFR Arnhem Centrum – HAN-Larenstein (voorheen DFR Arnhem-Dieren) – Het benodigde stukje grond is eindelijk verworven. Aan de Arnhemse kant van de A12 wordt het fietsstraat en aan de Velpse kant fietspad. Voor de opening van het Hans van Daelpad
 9. Apeldoornseweg kruising Weg Achter Het Bos – Bushalte (ri. Apeldoorn) komt voorbij de kruising te liggen. De Apeldoornseweg wordt 50 km. (nu 70 km.) tot aan het tankstation.
 10. Grote Griet – Eldenseweg – De doorgaande fietsroute komt toch niet op het Hoefijzerpad, maar over de Grote Griet met een nieuw fietsviaduct over de Batavierenweg incl. aansluiting richting Kleidijkpad.
 11. Onderlangs (deel van DFR Nederrijnpad) – Er komt net oostelijk van het Rijnhotel een haakse oversteek voor fietsers (NIET in de voorrang) naar het tweerichtingen (door)fietspad aan de noordzijde van de weg. Het fietspad aan de zuidzijde blijft, behalve het deel bij de Blauwe Golven, dat naar de onderkade wordt geleid. Ter hoogte van Artez komen twee fietsoversteken in de vorm van een verbeterde LARGAS-variant. Grote vraag voor ons is hierbij of de oversteekbaarheid voor fietsers, net zoals dat het geval is op de Johan de Wittlaan en de Boulevard Heuvelink, in het geding komt, dit houdt onze aandacht.
 12. Kronenburg De herinrichting van (winkelcentrum) Kronenburg en directe omgeving is een integraal project waarbij vergroening, extra woningbouw en een OV-hub (bussenplein) de primaire doelstellingen zijn.
We zien een zekere spanning tussen de toch beperkte openbare ruimte en de ruimere toewijzing voor onroerend goed.
Er komen twee (inpandige) fietsenstallingen in de twee hoeken van de nieuwbouw. Het is wenselijk dat de routering naar de stallingen en de doorloop het winkelcentrum in zo logisch en gebruiksvriendelijk is, dat fietsparkeren bij de nieuwe hoofdingang minder aantrekkelijk zal zijn. Verder vinden we dat voldoende fietsnietjes in de openbare ruimte nodig blijven.
Ook is een logische tweerichtingen fietsroute naar de locatie van het Rijn-IJsselcollege zeer gewenst.
We zijn er blij mee dat de fietsoversteek aan de noordzijde van de kruising van de Groningensingel naar de Kronenburgsingel blijft bestaan.

 

 1. Actie Fietspaaltjes. In het kader van de landelijke actie van de Fietsersbond vragen wij aandacht voor onder andere de volgende situaties met de vraag of deze bekend zijn bij de gemeente en welke verantwoordelijkheid hierin wordt genomen (zie ook foto’s onderaan dit document).
  1. Fietsdoorsteek Bothaplein –
  2. Fietsdoorsteek Steenstraat – Velperbuitensingel
  3. Stationsplein (wèg ribbelmarkering …!)
  4. Cattepoelseweg nabij Wagnerlaan
  5. Spoortunneltje Beeldhouwerstraat
  6. Elderhofseweg nabij viaduct Batavierenweg
  7. De drie paaltjes op het Nachtegaalspad (achter het 
Bellevuekantoor van Liander en Alliander).
 1. Niet aan de orde geweest

Wegens tijdgebrek zijn de onderstaand projecten niet aan de orde geweest

 1. Spoorknoop-Oost – Fietstunnel + verbeteren bestaande fietsverbinding tot doorfietsroute
 2. Rotonde Metamorfosenalle/Marasingel Schuytgraaf oversteek veiliger te maken. 
Is dit wel ècht een veilige oplossing
 3. Rijnkade (ook i.v.m. de aanstaande aanbesteding)
 4. Obstakels/hindernissen: Paaltjes bij fietspaden: actie van Landelijke Fietsersbond .
 5. John Frostbrug: Hobbel in fietspad i.v.m. fiets onvriendelijke overgang sleepplaatvoegen (reactie RWS – Eline van Holland)
 6. John Frostbrug: Zeer ergerlijke langdurige afsluiting tijdens (voorbereiding) Airborne herdenking: fietsonveilige situaties.
 7. Voortgang Blauwe Golven – Oude Kraan met aansluiting op Onderlangs.
 8. Plannen Hommelseweg/Dalweg
 9. Plannen Hommelseweg/Hommelstraat (fietsstraat?)
 10. Wegversmalling aan de noordzijde van de nieuwe rotonde Hommelseweg/Dalweg/Thomas a Kempislaan b.v. een (tijdelijke??) bushalte waardoor 
de fietsstrook onbruikbaar en dus gevaarlijk is geworden.
 11. Thomas a Kempislaan. De voor fietsers gevaarlijke nieuwe middengeleiders

 

 1. Station Arnhem-Zuid

De gemeente wil graag input van ons over het stationsgebied van station Arnhem-Zuid, hierover krijgen we nog nader bericht.

 

 1. Volgend overleg

Het volgende RO is op vrijdag, 2 juni 2023, aanvang 09.30 uur;

bij voorkeur weer op het Stadskantoor.

Schermafbeelding 2023-01-09 om 11.53.50

Categorieën