Bijzonder ongelukkige afsluiting van de John Frostbrug voor fietsers

Frostbrug

In week 37 is de John Frostbrug aan de westkant van de brug bijna een week afgesloten geweest voor fietsers en werden fietsers in de richting van Arnhem Zuid gedwongen om tegen het verkeer in aan de oostzijde van de brug naar Arnhem Zuid te fietsen. Deze afsluiting was ten behoeve van de herdenking van de slag om Arnhem. De Fietsersbond is uiteraard niet tegen de herdenking van deze historisch gebeurtenis, maar wel tegen de wijze van afsluiten zoals dat nu heeft plaatsgevonden.

Onze belangrijkste kritiekpunten zijn:

• Op maandagavond 12 september was de brug reeds afgesloten aan de westzijde en werden fietsers over de oostzijde van de brug gestuurd. Verder was er op dat moment nog niets geregeld. Zelfs fietsers die richting Arnhem Noord gingen, werden niet gewaarschuwd dat er fietsers aankwamen in tegengestelde richting en van enige sturing van de fietsstromen bij het De Monchyplein was in het geheel geen sprake. Op dinsdagochtend rond 8 uur had daar al een ongeluk plaatsgevonden, waarbij verschillende jonge fietsers betrokken waren. Politie is daarbij ter plaatse geweest. Nadat de Fietsersbond de gemeente ’s ochtends vóór 9 uur heeft gewaarschuwd voor deze urgente en gevaarlijke situatie, zijn in de loop van de dag alsnog maatregelen genomen.

• Fietsers komend van het De Monchyplein werden nu omgeleid over de Orchislaan en werden geacht de toerit tot de brug bij de Bandijk te nemen. Vrijwel geen enkele fietser gebruikte deze omleiding en de hele smalle toerit vanaf de Bandijk werd vooral gebruikt als afrit.

• Zeker in zowel de avondspits als de ochtendspits is de capaciteit van de brug aan één zijde voor fietsers èn voetgangers in beide richtingen volstrekt onvoldoende. Gevaarlijke situaties ontstonden doordat onder andere brom- en snorfietsers ondanks de beperkte ruimte en drukte toch zo nodig moesten inhalen. Deze krapte geldt al voor de brug zelf, waar het eerder genoemde incident plaatsvond, maar nog méér voor de toerit vanaf het De Monchyplein, waar ook nog rustig enkele voetgangers bleven lopen.

• De bedachte afwikkeling van fietsers op het De Monchyplein was voor iedereen een raadsel. Fietsers richting Arnhem Noord werden richting de Orchislaan gestuurd en fietsers in de richting van de Dotterlaan, werden de Huissensestraat in gestuurd, maar zonder verdere aanwijzingen, waardoor ze het daar al spookrijdend zelf moesten uitzoeken hoe hun bestemming te bereiken. Het resultaat op straat van deze onduidelijke, onlogisch en volstrekt ontoereikende omleidingen, was dat werkelijk niemand zich iets aantrok van welke aangeven omleidingen dan ook en er wel veel zoekende fietsers waren die uiteindelijk maar reden zoals ze zelf goed achten.

• Grote vraag is ook waarom de brug al op maandag werd afgesloten voor een herdenking die vier dagen later plaatsvond.

Enkele conclusies:
• Buiten de schoolvakanties is de capaciteit van de fiets- voetpaden van de John Frostbrug, net als de toe- /afritten aan de Zuidzijde, volstrekt onvoldoende om het fiets- én voetgangersverkeer veilig af te wikkelen.
• De aansluiting op het De Monchyplein is totaal niet geschikt om het verkeer op de bedachte manier af te wikkelen. De inrichting en verkeerslichten zijn er totaal ongeschikt voor.
• Fietsers laten zich niet leiden door bebording als de situatie onlogisch lijkt.
• Een voorbeeld kan worden genomen aan de recente afsluiting van de John Frostbrug ten behoeve van het grote onderhoud, waarbij de brug gedurende vrijwel de hele periode goed bruikbaar is gebleven voor het fietsverkeer. En daarvoor zo nodig tijdelijk één van de vier autorijbanen werd opgeheven.
Onze hoodfconclusie: Dit was eens, maar nooit weer!

Onze bevindingen hebben we bij de doorstroommanager van de gemeente Arnhem neergelegd die deze ook volledig onderschrijft. Daarnaast zullen we deze ongewenste situatie via onze kanalen binnen de gemeente aan de kaak stellen, net als bij de verantwoordelijk wethouder.

Categorieën