Verslag overleg met de gemeente Arnhem 9 september 2022

Overleg met de gemeente Arnhem 9 september 2022

Onze lokale afdeling heeft regelmatig overleg met de gemeente over lopende en nieuwe fietsprojecten met betrekking tot de verkeersinfrastructuur.

In het overleg van 9 september werden de volgende projecten besproken:

1.Oversteek Pleijroute naar Westervoortsedijk
Door een aantal (voorgenomen) verkeerstechnische aanpassingen leek het er in eerste instantie op dat de fietser er hier bekaaid van af zou komen.

Wat gaat er gebeuren?

• De oversteek over de Pleijroute naar de Oude Veerweg met de scheepswerf is niet meer open voor fietsers richting Westervoort v.v.
• De aansluitende busbaan naar de Westervoortsebrug, die door fietsers wordt gebruikt, komt te vervallen
• Aan het einde van de Westervoortsedijk komt een nieuwe oversteek voor fietsers, waarbij fietsers eerder “groen” krijgen dan in de huidige situatie.
Voor fietsers betekent dit alles slechts een onbeduidend langere verbinding, de kwaliteit gaat er niet op achteruit.

Iets verderop zien we nog wel een knelpunt: het spoortunneltje naar Ringoven en Schaapdijk is, met fietsers en auto’s, erg smal. Misschien is het verbreden of afsluiten voor auto’s een optie? Hier zijn we nog over in gesprek.
Ook is het wegdek van de Veerweg erg slecht, er zitten gaten in het asfalt en in het fietspad bij de kruising met de Veerweg zit een vervelende bocht en staat er een hek vanwege een trailer voor de verkeersregeling op de Pleijroute. Hierover nemen we nog contact op met de Provincie.

2. Onderlangs/Doorfietsroute Nederrijnpad
• Tot aan de aansluiting met de Utrechtseweg worden de fietspaden aan beide zijden geasfalteerd. Ter hoogte van het Rijnhotel wordt het noordelijke fietspad verbreed tot 2,10 m. en het zuidelijke tot 1,90 m. Geen ideale oplossing, maar wel het maximaal haalbare
Bij het Rijnhotel wordt de parkeersituatie voor auto’s aangepast, waardoor er meer ruimte voor fietsers ontstaat en 50 meter verderop komt er een oversteekplaats, ter hoogte van Artez komt er ook een oversteek en wordt er een ovatonde voor auto’s aangelegd, fietsers hebben hier voorrang op het afslaand verkeer uiteraard!. Door de ovatonde moet de snelheid worden geremd naar zo’n 35 km.(effectief)

• Over de oversteekbaarheid bij Artez hebben we nog wel zorgen, aangezien hier de verkeerslichten verdwijnen en het hier op moment erg druk is met autoverkeer.
• Er blijven nog wat onduidelijkheden:
o Aansluiting van Onderlangs voor Artez via de parkeerplaats en Oude Kraan.
o Omdat het Nederrijnpad (een doorfietsroute waar we binnenkort uitgebreider op terug komen) hier langs voert moeten hier nog meer knelpunten worden opgelost, o.m. breedte fietspad en bewegwijzering. Uiteraard blijven we de voortgang monitoren.

3. Velperweg
Met het plan “Renaissance van de Velperweg” wordt deze weg de komende jaren flink onder handen genomen. De huidige brede rijbaan wordt minder breed voor auto’s en er komt meer ruimte voor de fietser, voetganger, openbaar vervoer en groen. De weg wordt daarmee veiliger en duurzamer. Zie meer hierover in het speciale bericht hierover op onze website.
We hebben wat betreft de Velperweg speciale aandacht gevraagd voor de fietspaden tussen Velperpoort en Raapopseweg, die zijn van slechte kwaliteit, geen asfalt en erg hobbelig.

4. Doorfietsroutes
Met de gemeente en ook met de provincie zijn we al langer in gesprek over meerdere doorfietsroutes. In totaal zijn hiervoor al 92 kilometer gepland, waarvan er inmiddels 52 zijn gerealiseerd. Hiermee werken we aan een aantrekkelijk fietsnetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Wat Arnhem betreft zijn de volgende routes al in gebruik:
• RijnWaalpad (Arnhem – Nijmegen)
• De Liemers (Zevenaar – Arnhem)

Momenteel wordt er gewerkt aan de afronding van het Nederrijnpad (Wageningen – Arnhem en de route van het centrum langs de HAN naar Larenstein (Velp).

5. Tot slot geven we nog twee projecten die de gemeente onder handen heeft en die in ons overleg ter sprake kwamen:
• De Dotterlaan wordt fietsstraat met een max. snelheid van 30 km/u
• John Frostbrug, de renovatiewerkzaamheden van de brug zijn over het algemeen voor de fietsers goed verlopen. Wel zitten er nog wat haken en ogen aan wat betreft hobbels in het fietspad ter plaatse van de zogenaamde sleepplaatvoegen. Dit moet beter kunnen. Hierover zijn we in contact met Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem.

Volgend overleg fietsroutes: 9 december 2022

Categorieën