Afdeling Arnhem

Afdeling Arnhem houdt zich bezig met diverse fietsgerelateerde onderwerpen in en rondom de stad Arnhem. Allerlei fietsknelpunten en gevaarlijke situaties staan regelmatig op de agenda van het Regulier Overleg met de gemeente.
Bereikbaarheid, fietsvriendelijkheid en veilighied staan bij ons voorop.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de fiets minstens gelijkwaardig wordt gezien en behandeld ten opzichte van de andere verkeersdeelnemers.

De volgende gemeenten vallen onder de afdeling Arnhem:

Arnhem
Doesburg
Duiven
Renkum
Westervoort
Zevenaar

Categorieën